tel: +49 (0) 60 32 - 86 58 0

Adapter

1 2 3 4

Gerade Adapter ohne Konus DNGM

Gerade Adapter mit 60° Konus DNGR

Gerade Adapter ohne Konus DNAG

Gerade Adapter mit 60° Konus DNGG

Gerade Adapter mit 60° Konus DNGN

Gerade Adapter mit 60° Konus DNNN

Gerade Adapter mit 60° Konus DNRR

Verschlussstopfen VR

Verschlussstopfen VN

Winkel Adapter WAGG

Winkel Adapter AWIG

T Adapter AT